Showing posts with label Nhân tướng học. Show all posts
Showing posts with label Nhân tướng học. Show all posts

Saturday, July 1, 2017

[Nhân Tướng Học] 5 Phương pháp xem Tướng Tinh Thần


1/ Quan sát ngôn ngữ, âm thanh

- Chính nhân quân tử nói điềm đạm, tiếng mạnh (cốt cách của Đại Bàng)
- Nói nhanh và lớn như ngựa phi, người hào sảng (Trương Phi)
- Người cố chấp nói như cắt sắt, nghe lạnh mà vô tình.
- Nói bầy nhầy như đi trong bùn là người yếu mềm bạc nhược.
- Người đa nghi hoặc thiếu tư tưởng, hay nói quanh co.
- Nói hỗn độn, ậm ừ, sự bất thành. (Người thiếu Trí Tuệ)

2/ Quan sát thái độ

- Quân tử chính nhân, thái độ lớn, vuông vắn đứng đắn.
- Bọn tiểu nhân ưa nói khéo, ưa là mặt thân.
- Lão thành kinh lịch, thái độ tròn trịa.
- Người trung dung, thái độ cẩn thận.
- Người sảng trực, thái độ hào phóng, không câu nệ tiểu tiết.

3/ Quan sát lối làm việc

- Thấy hoạn nạn hay giúp đỡ là người chuộng nghĩa.
- Thấy lợi tranh giành là bọn hẹp hòi.
- Nay phải, mai trái, hồ nghi bất quyết là người gian trá.
- Quân tử thường an phận thủ kỳ (ít tranh giảnh).
- Kẻ ngu xuẩn lúc nào cũng sinh sự.

4/ Quan sát con mắt

- Thông minh, mắt linh hoạt.
- Gan dạ, mắt sáng quắc.
- Chính nhân quân tử, mắt ôn hòa.
- Hung ác, mắt ba góc có sát khí.
- Tâm có âm mưu, mắt tà thị.
- Sợ hãi, ánh mắt kinh hãi.
- Đào hoa, ánh mát lả lơi, ngã ngớn.
- Tham lam, ánh mắt thèm thuồng. (Con mắt cũng biết tham, thử bằng cách cho thử đồ ăn)

5/ Quan sát tướng mạo

- Người ôn hòa, ngũ quan chính trực.
- Kẻ thủ đoạn, mặt xanh xanh, quyền cốt cao.
- Bọn thế lợi, đầu nhọn mắt nhỏ.
- Người gian giảo, đầu mũi nhọn không có thịt.
- Nhãn ưa đẩy lưu lộ thuộc loại phản trắc vô tình.
- Mắt đen sịt, vô tình vô nghĩa.
- Da mặt mỏng, dễ thay lòng đổi dạ.

Trích: Tướng mệnh khảo luận

- Thiện Minh

Sunday, June 25, 2017

[Nhân Tướng Học] Khổng Minh: 8 loại Tướng có tính cách tốt





1> Tướng có lòng nhân ái

Dùng ĐỨC để đem đường cho người, dùng lễ nghi để sắp đặt yên ổn cho người, hiểu biết việc đói rét của họ, xem xét việc lao khổ của họ, đó gọi là hạng Nhân Tướng.

2> Tướng có lòng nghĩa hiệp

Không làm việc cẩu thả lấy rồi, không vì lợi mà dao động, có thể chết vinh mà không thể sống nhục, đó gọi là hạng Nghĩa Tướng.

3> Tướng có lễ nhượng

Ở địa vị cao quý mà không kiêu căng, hơn người mà không cậy công, có tài năng mà vẫn có thể hạ mình, cứng cỏi mà có thể nhẫn nhịn, đó là hạng Lễ Tướng.

4> Tướng có mưu trí

Gặp biến cố bất ngờ mà chẳng lay chuyển, biết hành động ứng phó với các việc khó khăn, đổi họa thành phúc, gặp cơn nguy biến mà sắp đặt thành thắng thế, đó gọi là hạng Trí Tướng.

5> Tướng có lòng tín thực

Binh tiến thì thưởng lớn, binh lui thì phạt nặng, khen thưởng không chậm trễ, khi trừng phạt không buông tha cho kẻ cao quý, đó gọi là hạng Tín Tướng.

6> Tướng thủ hạ của bậc đại tướng

Tay chân lẹ làng, cưỡi ngựa dữ mạnh, khỏe hơn cả trăm người, giỏi dùng đoản binh (di chuyển mau lẹ), thông thạo kiếm kích, đó gọi là Bộ Tướng.

7> Tướng cưỡi ngựa

Có thể vượt núi non cheo leo, từng trải các việc nguy hiểm, cưỡi ngựa bắn tên mau lẹ như chim bay, tới thì đi trước, lui thì đi sau, đó gọi là Kỵ Tướng.

8> Tướng mạnh dạng

Khí thế vượt hẳn ba quân, có ý coi thường địch mạnh, gặp đánh nhỏ thì nhát sợ, gặp đánh lớn thì mạnh dạng, đó gọi là Mãnh Tướng.

***** Còn khi thấy bậc hiền tài thì mình tỏ ra vẻ không kịp người, nghe lời can ngăn như là thuận trôi theo dòng nước, có bụng rộng rãi nhưng có chí cương quyết, giản dị nhưng có nhiều mưu kế, đó là Bậc Đại Tướng (vượt hẳn 8 hạng tướng kể trên).

P/s: Tổ chức của bạn có vị tướng nào chưa ???

- Thiện Minh

-----------------------------------
📚Này, người có đi đâu, về đâu.. 
-Vẫn luôn nhớ Chia Sẻ, Phục Vụ Cộng Đồng
-Vẫn luôn nhớ cùng đồng đội xây dựng tình huynh đệ
-Vẫn luôn nhớ soi lỗi chính mình mỗi ngày qua... 📚

[Nhân Tướng Học] Cách mà Trần Hưng Đạo tuyển chọn Tướng Lĩnh



Trần Hưng Đạo (chữ Hán: 陳興道; ? - 20 tháng 8, 1300), hay còn được gọi là Hưng Đạo đại vương (興道大王) hay Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương (仁武興道大王) là một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một nhà chính trị, nhà văn cũng như là Tư lệnh tối cao chỉ huy quân đội toàn quốc (Quốc Công Tiết Chế) của Đại Việt thời nhà Trần.

Ông nổi tiếng trong lịch sử nước Việt với vai trò chỉ huy quân đội Đại Việt ba lần đẩy lùi quân Nguyên - Mông trong thế kỷ 13 (1258-1288). Chiến thắng của ông trước đội quân Nguyên - Mông dưới thời Hốt Tất Liệt là một trong những chiến công vĩ đại của lịch sử quân sự thế giới. Được coi là một trong những nhà quân sự kiệt xuất nhất trong lịch sử dân tộc.Tư tưởng quân sự của ông đã được thể hiện rõ trong các luận thuyết, tác phẩm của mình.

Trần Hưng Đạo khéo tiến cử người tài giỏi cho đất nước, như Dã Tượng, Yết Kiêu là gia thần của ông, có dự công dẹp Ô Mã Nhi, Toa Đô. Các người nổi tiếng khác như Phạm Ngũ Lão, Trần Thì Kiến, Trương Hán Siêu, Phạm Lãm, Trịnh Dũ, Ngô Sĩ Thường, Nguyễn Thế Trực vốn là môn khách của ông, đều nổi tiếng thời đó về văn chương và chính sự.

Xin lưu ý rằng: các tướng lĩnh nổi tiếng của Trung Quốc như các tướng mà nhiều người biết trong Tam Quốc Chí không thể so sánh được với các tướng dưới trướn của Trần Hưng Đạo được. Không tin thì các bạn cứ đọc tiểu sử của từng người như Dã Tượng, Yết Kiêu, Phạm Ngũ Lão ... thì sẽ rõ.

Và đây là 8 phép mà Trần Hưng Đạo nhận biết Tướng Lĩnh được trích trong "Binh Thư Yếu Lược"

"Người quân tử tiến thoái quả quyết, xem người thì thanh thản vui tươi, chí thì ở trừ tàn bạo, đó là khí độ của người tướng quốc. Thấy ác không giận, thấy lành không mừng, nhan sắc không thay đổi, đó là lượng của người thiên tử.

Được sự thắng nhỏ, gặp sự thua nhỏ, mà mừng lo hình ra nét mặt, hễ thấy động thì động, thấy tĩnh thì tĩnh, nhát mà không tính toán gì, cất chân thì thần sắc không định, mà hay lấy lời nói để thắng người, đó là tướng ngu vậy."

1> Hỏi bằng lời nói xem trả lời có rõ ràng không.

2> Lấy lời, chất vấn đến kỳ cùng để xem cách ứng biến của họ.

3> Cho gián điệp thử xem có trung thành không.

4> Hỏi rõ ràng tường tất để xem đức hạnh thế nào. (Hiếu, lễ, uy tín, cách đối xử trong gia đình ...)

*5> Lấy của cải mà thử để xem có thanh liêm không.

*6> Lấy sắc đẹp mà thử để xem có đứng đắn không.

*7> Lấy việc khó khăn mà thử để xem có dũng cảm không.

8> Đem rượu cho họ uống say để xem có giữ được thái độ không?

Thật tuyệt vời đúng không nào? Nếu các bạn áp dụng 8 cách này vào Quản Trị Nhân Sự chắc rằng bạn sẽ tuyển dụng được Nhân Tài cho tổ chức của bạn đó !!!

- Thiện Minh

---------

📚Này, người có đi đâu, về đâu.. 
-Vẫn luôn nhớ Chia Sẻ, Phục Vụ Cộng Đồng
-Vẫn luôn nhớ cùng đồng đội xây dựng tình huynh đệ
-Vẫn luôn nhớ soi lỗi chính mình mỗi ngày qua... 📚