Thursday, October 3, 2019

Nguyên Nhân Thực Sự của Vấn Đề xảy ra là gì?


*Một vấn đề xảy ra, đâu là "nguyên nhân thực sự của vấn đề"? Chuyện gì sẽ xảy ra khi ta giải quyết vấn đề nhưng không dựa trên nền tảng "nguyên nhân thực sự của vấn đề"? ==> Hậu quả: khi giải quyết vấn đề thì sẽ sinh ra một vấn đề khác. *Làm thế nào để xác định "nguyên nhân thực sự của vấn đề"? Bạn chỉ xác định được khi bạn có cái Hiểu thế nào là nguyên nhân thực sự của vấn đề. - Nguyên nhân thực sự khi nó thỏa mãn 2 điều kiện (1) Khi nó CÓ thì vấn đề CÓ. (2) Khi nó KHÔNG CÓ thì vấn đề KHÔNG CÓ. (Tức là, khi nó được giải quyết thì vấn đề biến mất) ***Vậy, bạn hãy đặt câu hỏi cho cuộc sống mình đi nào :) VD: Nguyên nhân thực sự của việc thiếu thốn tiền bạc là gì? Nguyên nhân thực sự của việc ế là gì? Nguyên nhân thực sự của việc cuộc sống không hạnh phúc là gì? Nguyên nhân thực sự của việc không bán được hàng là gì? Nguyên nhân thực sự của ... vân vân và mây mây ????? - Với cái HIỂU này cũng chỉ để Biết, Kinh Nghiệm và Sử Dụng mà thôi. Không Dính Mắc, Không Chói Bỏ. - Nguyễn Ngọc Chương


EmoticonEmoticon