Sunday, October 27, 2019

Nguyên Nhân của sự Hoài Nghi trong cuộc sống?


Một con người trong trạng thái Hoài Nghi thì sẽ không Hạnh Phúc.

Sự Hoài Nghi là biểu hiện của sự mất quân bình giữa Niềm Tin và Cái Thấy, Cái Biết.

* Niềm Tin > Cái Thấy, Cái Biết
=> Trong tư tưởng sẽ khởi sinh Mê Tín, thân tâm sẽ mù quáng. Biểu hiện sự Lo Lắng, Bất An.

* Niềm Tin < Cái Thấy, Cái Biết
=> Sự Hoài Nghi sẽ sinh khởi.

Ở đâu không có Niềm Tin, ở đó có sự Hoài Nghi.

Làm sao để quân bình?

- Khi TÂM có thông tin chất lượng (cái thấy, cái biết chất lượng)

--> Càng thực hành nhiều sẽ càng có thông tin chất lượng.


EmoticonEmoticon