Monday, October 28, 2019

Người Yêu lý tưởng là người như thế nào?


Là người mà họ luôn Giúp Đỡ Giải Quyết Vấn Đề trong tâm mình và người khác.

Giá Trị Sống và Niềm Tin ở giây phút hiện tại sẽ khiến cho họ yêu một ai đó.

Nếu GTS và NT chưa rõ ràng thì chúng ta không thể xác định được ai là người phù hợp.

GTS là cái mà chúng ta coi là Quan Trọng. NT là thứ mà chúng ta cho là Đúng, ở thời điểm hiện tại.

Có người yêu lý tưởng rồi, nhưng đồng hành cùng nhau đến hết con đường hay không lại phụ thuộc rất nhiều vào phẩm chất tâm Kham Nhẫn.

Và nó phải xuất phát từ cả hai ... 


EmoticonEmoticon