Friday, August 30, 2019

TU RIẾT...MẮC MỆT !!!


Cái chuyện tu cũng lắm điều khôi hài.

Hồi chưa biết tu thì mang đủ tật xấu thế gian, chúng sinh 10 món ta đây 11 món có đủ. Biết Phật pháp, biết tu rồi tưởng nhẹ bớt, ai dè hành lý còn mang nặng thêm nên tìm hoài không thấy ông Phật trong tâm đâu...

Biết Phật pháp rồi suốt ngày chấp chuyện ăn chay ăn mặn với mọi người.
Biết Phật pháp rồi lấy giáo pháp ra khinh chê chúng sinh, hoặc dùng giáo pháp đi tranh luận hơn thua phải trái.
Biết Phật pháp rồi bắt bẻ mọi người không thiếu thứ gì...

Bởi vậy càng tu càng khó tính, riết ai cũng sợ luôn là vậy !

Người có tu thì tâm rộng như biển, tâm hiền như đất. Thong dong tự tại, tùy nghiệp chúng sinh mà hoan hỉ, dùng pháp chấp pháp, ấy là nghiệp chồng nghiệp mà không biết vậy.

"Thế Tôn có chạy nhanh đâu, tại ông mang vác nặng nên đuổi không kịp thôi"

- Cư sĩ Pháp An


EmoticonEmoticon