"Sống cuộc sống mình mong muốn chính là những ngày tháng tươi đẹp nhất."