Thursday, June 7, 2018

LẼ SỐNG VÀ ĐAM MÊ ?Có một ngày thật tuyệt vời khi bạn nhận ra Đam Mê là gì ? Lẽ Sống là gì ? 

Tất cả không dễ dàng gì để nhận ra từ các khóa học truyền cảm hứng cho bạn hay từ những trải nghiệm từ cuộc sống của bạn. Cái thì thông tin chưa đầy đủ, cái thì thời gian chưa rõ ràng.

Những thứ đó đến rất tự nhiên, khi cái Hiểu của con người về thế giới quan được tăng lên, khi thông tin chất lượng từ cuộc đời được đón nhận nhiều và đủ hơn.

Có một điều quan trọng rằng, bạn phải là người phát ra thông điệp, mọi thứ sẽ phản hồi lại bạn, rất nhanh !

Và điều thú vị hơn cho những ai nhận ra Đam Mê và Lẽ Sống của mình ... chúng không chỉ có một mà là rất nhiều nhiều. Điều đó khiến cho cuộc sống của bạn muôn màu muôn vẻ hơn.

P/s: ngôi nhà trên cao nguyên.

www.ZeroPlus.edu.vn

Đến đây và tham gia Hành Trình Chinh Phục Tự Thân: (Miễn Phí) https://www.facebook.com/events/195354884519916/?ti=cl


- Thiện Minh


EmoticonEmoticon