Sunday, January 28, 2018

MỘT PHÍM HỎNXCái bàn phím của tôi dùnx đã lâu rồi nhưnx vẫn còn tốt, trừ một phím. Phím đó bị hỏnx, cứ nhấn nó là nó hiện ra một chữ khác, và bạn đọc nhữnx dònx này chắc cũnx biết đó là phím nào. Khônx biết bao nhiêu lần tôi ước nó hoạt độnx tốt như các phím khác.

Mà thật là đánx xhét, rõ rànx bàn phím có đến 105 phím và một phím này thật nhỏ bé, dườnx như chẳnx chẳnx đónx xóp xì nhiều, 104 phím còn lại hoạt độnx rất tốt. Thế nhưnx chỉ một phím quái quỷ hay chập mạch thôi cũnx đủ làm đảo lộn mọi sự. Ví dụ, tôi khônx thể đem một biên bản họp lớp viết bằnx cái bàn phím hỏnx này đi nộp thầy chủ nhiệm, hay tôi khônx thể xửi email bằnx bàn phím này được ...

Đôi khi tôi thấy cuộc sốnx cũnx xiốnx như cái bàn phím ấy - khônx phải tất cả mọi nxười đều làm việc tốt như nhau.
Là một cá nhân nhỏ bé, bạn có thể tự nói với mình: "Ôi,một mình mình thì có đánx kể xì!". Khi bạn vứt bỏ một vỏ hộp ra đườnx, bạn tặc lưỡi: "Một mình mình vứt thì cũnx chả làm bẩn một thành phố!". Khi cả lớp cùnx thu quần áo xiúp trẻ em nxhèo, bạn lại nxhĩ: "Mình xóp cũnx chẳnx đánx là bao, mà một mình mình khônx xóp, chắc cũnx chẳnx có vấn đề xì!"

Nhưnx rõ rànx là khác. Nếu bạn nxhĩ rằnx nhữnx hành độnx của bạn cũnx chẳnx đánx xì, hãy nxhĩ đến cái bàn phím và nhớ rằnx: "Bạn được cần đến như tất cả, như từnx nxười khác". 104 phím hoạt độnx tốt, chỉ một phím hỏnx thôi là đã rất khác.

Hẳn bạn khônx bao xiờ muốn làm một phím hỏnx trên bàn phím phải khônx???

Nguồn: Của một thiên thần tuyệt vời nào đó trên Internet 


EmoticonEmoticon