Monday, December 4, 2017

Dịch Tài Liệu Ebook tiếng Anh chỉ trong 30 giây


Bạn đang có rất nhiều tài liệu nước ngoài bằng file word, excel, pdf, ...vvv, vốn tiếng anh của bạn không nhiều đủ để hiểu trong đó viết những gì hay bạn không đủ tiền để mua một phần mềm dịch nó!

Bạn lên rất nhiều trang web dịch tài liệu nhưng chưa có giải pháp, hoặc dịch không chất lượng hoặc kén chọn file!

Mình sẽ giúp bạn ! Đây là dịch vụ dịch trực tuyến, rất tiện lợi ! Không cần phải cài đặt gì cả. Hãy xem đoạn video sau !https://www.onlinedoctranslator.com

- Thiện Minh


EmoticonEmoticon