Thursday, October 12, 2017

Lời dạy của Lão Tử


"Thời nay, kẻ thông minh sâu sắc sở dĩ gặp nạn, là do hay chê cái sai của người.
Kẻ giỏi hùng biện, thông hiểu sự việc gặp họa liên miên, là do hay vạch ra cái xấu của người." - Lão Tử

- Thiện Minh


EmoticonEmoticon