Monday, October 2, 2017

Hãy Thành Thật và Yêu ThươngQuy luật của mọi sinh vật trong vũ trụ là tước đoạt nhau để tự tồn tại. Con người sống trong xã hội cũng không ra ngoài quy luật ấy.

Nhưng quy luật của vũ trụ lại cũng điều hòa mọi biến động mâu thuẫn trong lễ sống. Càng tước đoạt hưởng thụ bao nhiêu thì càng thiệt hại bấy nhiêu. Đó là quy luật Nhân - Quả.

Bởi vậy nhiều nhà triết học xác định: “càng cho người khác nhiều thì mình càng được hưởng thụ nhiều”. “Cái gì làm cho kẻ khác tức giận là mình đã làm cho mình tức giận”.

Tóm lại, hai yếu tố quan trọng để đạt đến sự thành công trong trường đời là thành thậttương ái.

Thành thật là không gạt gẫm, lừa dối kẻ khác. Tương ái thì thu hút được tình thương và lòng cảm mến của mọi người.

- Thiện Minh


EmoticonEmoticon