Sunday, June 25, 2017

[Nhân Tướng Học] Khổng Minh: 8 loại Tướng có tính cách tốt

1> Tướng có lòng nhân ái

Dùng ĐỨC để đem đường cho người, dùng lễ nghi để sắp đặt yên ổn cho người, hiểu biết việc đói rét của họ, xem xét việc lao khổ của họ, đó gọi là hạng Nhân Tướng.

2> Tướng có lòng nghĩa hiệp

Không làm việc cẩu thả lấy rồi, không vì lợi mà dao động, có thể chết vinh mà không thể sống nhục, đó gọi là hạng Nghĩa Tướng.

3> Tướng có lễ nhượng

Ở địa vị cao quý mà không kiêu căng, hơn người mà không cậy công, có tài năng mà vẫn có thể hạ mình, cứng cỏi mà có thể nhẫn nhịn, đó là hạng Lễ Tướng.

4> Tướng có mưu trí

Gặp biến cố bất ngờ mà chẳng lay chuyển, biết hành động ứng phó với các việc khó khăn, đổi họa thành phúc, gặp cơn nguy biến mà sắp đặt thành thắng thế, đó gọi là hạng Trí Tướng.

5> Tướng có lòng tín thực

Binh tiến thì thưởng lớn, binh lui thì phạt nặng, khen thưởng không chậm trễ, khi trừng phạt không buông tha cho kẻ cao quý, đó gọi là hạng Tín Tướng.

6> Tướng thủ hạ của bậc đại tướng

Tay chân lẹ làng, cưỡi ngựa dữ mạnh, khỏe hơn cả trăm người, giỏi dùng đoản binh (di chuyển mau lẹ), thông thạo kiếm kích, đó gọi là Bộ Tướng.

7> Tướng cưỡi ngựa

Có thể vượt núi non cheo leo, từng trải các việc nguy hiểm, cưỡi ngựa bắn tên mau lẹ như chim bay, tới thì đi trước, lui thì đi sau, đó gọi là Kỵ Tướng.

8> Tướng mạnh dạng

Khí thế vượt hẳn ba quân, có ý coi thường địch mạnh, gặp đánh nhỏ thì nhát sợ, gặp đánh lớn thì mạnh dạng, đó gọi là Mãnh Tướng.

***** Còn khi thấy bậc hiền tài thì mình tỏ ra vẻ không kịp người, nghe lời can ngăn như là thuận trôi theo dòng nước, có bụng rộng rãi nhưng có chí cương quyết, giản dị nhưng có nhiều mưu kế, đó là Bậc Đại Tướng (vượt hẳn 8 hạng tướng kể trên).

P/s: Tổ chức của bạn có vị tướng nào chưa ???

- Thiện Minh

-----------------------------------
📚Này, người có đi đâu, về đâu.. 
-Vẫn luôn nhớ Chia Sẻ, Phục Vụ Cộng Đồng
-Vẫn luôn nhớ cùng đồng đội xây dựng tình huynh đệ
-Vẫn luôn nhớ soi lỗi chính mình mỗi ngày qua... 📚


EmoticonEmoticon